Ster Redenaars

Skooltake Bestelvorm

  Naam & Van*

  Jou E-Pos*

  Jou Kontaknommer*

  Datum Benodig*

  Graad Van Leerder

  Die spesifieke opdrag soos deur die onderwyser deurgegee

  Addisionele instruksies

  Neem ‘n foto of skandeer die opdrag

  * Required Fields

  Neem asseblief kennis van die volgende voorwaardes en terme:

  Aangesien die hulp met die taak in elektroniese formaat aan u gestuur word, kan ons slegs die inhoud (of gedeeltes van die inhoud) verskaf – dus nie plakkate, hulpmiddels wat die taak moet vergesel, ens, nie.

  Indien u nie ‘n spesifieke opdrag of genoegsame inligting verskaf nie, kan ons u nie kwoteer nie.

  Ster Redenaars sal eers betaling versoek alvorens daar aan die taak gewerk word. Geen betaling, geen taak.

  Ster Redenaars is onder geen verpligting om u versoek vir ‘n taak te voltrek nie maar onderneem om u te antwoord op u versoek binne 24 uur.